Jordskiftesaker på gnr: 57/26

SaksnrSaksnavn
1900-2005-0042Skipsfjord landskapsvernområde