Jordskiftesaker på gnr: 46

SaksnrSaksnavn
1900-1986-0005SKIBOTN ALM. M.FL. 45,46
1900-1939-0008SKIBOTN, GNR. 46
1900-1968-0025SKIBOTN, GNR. 46
1900-1975-0014SKIBOTN, GNR. 46
1900-1989-0024SKIBOTN, GNR. 46
1900-1969-0018SKIBOTN, GNR.46 og 45
1900-1884-0002SKIBOTN, Gnr. 46
1900-1992-0008SKIBOTN, Gnr. 46
1900-2012-0059Skibotn, Gnr. 46
1900-2005-0021Skibotnutløpet naturreservat
1900-1995-0009Storfjordfeltet