Jordskiftesaker på gnr: 54/49

SaksnrSaksnavn
1900-2009-0023Storfjordens almenning, gnr.54