Jordskiftesaker på gnr: 56/5

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde