Jordskiftesaker på gnr: 56/7

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1960-0002TVERDALEN, Gnr. 56