Jordskiftesaker på gnr: 56/10

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde