Jordskiftesaker på gnr: 56/11

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1977-0029TVERDALEN, GNR. 56