Jordskiftesaker på gnr: 56/12

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1997-0004Tverdalen, gnr. 56