Jordskiftesaker på gnr: 57/3

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1921-0001Mælen
1900-2000-0003Mælen, gnr. 57
1900-1977-0035Oterodden Gnr.55 og 57
1900-1932-0002xxMÆLEN, Gnr.57 Storfj.