Jordskiftesaker på gnr: 57/5

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1921-0001Mælen