Jordskiftesaker på gnr: 58/7

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde