Jordskiftesaker på gnr: 59/11

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde