Jordskiftesaker på gnr: 59/18

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1957-0001Stubbeng Gnr. 59 og 60