Jordskiftesaker på gnr: 59/20

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde