Jordskiftesaker på gnr: 62/5

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde