Jordskiftesaker på gnr: 63

SaksnrSaksnavn
1900-1975-0001ANDERSDAL INDRE, GNR. 43
1900-1927-0004ELVEVOLLEN Gnr.62 (og 63)
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1987-0016SKREDVOLDEN, Gnr. 63
1900-1891-0003Skredvolden og Elvevolden
1900-1985-0028Skrevollen Gnr.63,61,62
1900-1836-0001Stubbeng, gnr 59 m.fl.