Jordskiftesaker på gnr: 64

SaksnrSaksnavn
1910-2013-0018Gjenåpning 1900-2010-0019
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1942-0009STORENG, GNR. 64
1900-1956-0007STORENG, GNR. 64
1900-1968-0027STORENG, GNR. 64
1900-1978-0030STORENG, GNR. 64
1900-1948-0008STORENG, GNR. 64 (og 65)
1900-2010-0019Storeng, gnr. 64 m.fl.