Jordskiftesaker på gnr: 64/7

SaksnrSaksnavn
1910-2013-0018Gjenåpning 1900-2010-0019
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-1948-0008STORENG, GNR. 64 (og 65)
1900-2010-0019Storeng, gnr. 64 m.fl.