Jordskiftesaker på gnr: 64/12

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde