Jordskiftesaker på gnr: 65/2

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde