Jordskiftesaker på gnr: 65/7

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde
1900-2010-0019Storeng, gnr. 64 m.fl.