Jordskiftesaker på gnr: 66/14

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde