Jordskiftesaker på gnr: 66/15

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde