Jordskiftesaker på gnr: 66/19

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde