Jordskiftesaker på gnr: 66/21

SaksnrSaksnavn
1900-2006-0012Lyngsalpan landskapsvernområde