Jordskiftesaker på gnr: 14/22

SaksnrSaksnavn
2000-1972-0011Matr. nr. 41