Jordskiftesaker på gnr: 15/25

SaksnrSaksnavn
2000-1970-0010Borusidesekjegavagedde
2000-1975-0025Gunajavregadde
2000-2014-0001Kåfjord
2000-1959-0018Langvandseng
2000-1958-0002Mathisdalen