Jordskiftesaker på gnr: 32/6

SaksnrSaksnavn
2000-1999-0009Aronnes
2000-1987-0009Arronneskjosen
2000-1993-0008NORD ØSTREGJERDET GNR. 32
2000-2007-0022Nordøstre Gjerde
2000-1968-0004Nordøstre gjerde