Jordskiftesaker på gnr: 32/44

SaksnrSaksnavn
2000-1999-0009Aronnes
2000-1993-0008NORD ØSTREGJERDET GNR. 32
2000-1968-0004Nordøstre gjerde