Jordskiftesaker på gnr: 34

SaksnrSaksnavn
2000-1994-0023Aaseth Søndre
2000-1987-0003BYGNINGSHOLMEN, GNR. 34
2000-1949-00A1Bakholmen
2000-1936-0027Belgiauda
2000-2011-0005Detsikavegen
2000-1966-0004England østre
2000-1987-0013GOSAKENT/KOENGEN
2000-1977-0030Gnr. 34
2000-1980-0005Holmen østre
2000-1981-0012Holmsletten
2000-2001-0022Isberglia Naturreservat
2000-2007-0010Lamberg
2000-1987-0012MIKKELSBERGET ,GNR 34
2000-2009-0007Mellommoen
2000-2009-0009Moen
2000-1960-0010Nyplassen
2000-1967-0004Raipas
2000-1957-0011Raipasenalla
2000-1996-0012Sletten
2000-1999-0008Tverrelvdalen
2000-1947-00B4Vestre Tverelvdal