Jordskiftesaker på gnr: 38

SaksnrSaksnavn
2000-1965-0013Bakkelg
2000-1955-0007Bergmyr
2000-1970-0005Bongo
2000-1955-0016Boranala
2000-1972-0019Borrasmoen
2000-1968-0010Elvenes søndre
2000-1955-0006Fredly
2000-2014-0006Hætta
2000-1989-0004KOTAPERA, GNR. 38
2000-1984-0009LATERMO, GNR. 38
2000-1959-0006Laterslåtten
2000-2001-0023Latharimoen Naturreservat
2000-1988-0006MAHEINEKENTA, GNR. 38
2000-1956-0004Mjenna
2000-1947-00A6Nedre,s.og n.Trangtfardal
2000-1977-0011Rismyr søndre
2000-1988-0024SOLHEIM, GNR. 38
2000-1960-0006Sommersæter og Tueplassen
2000-1987-0008TEGELPLANEN, GNR. 38
2000-1958-0001Transfarelv
2000-1997-0003Transfarelvdalen
2000-2000-0005Transfarelvdalen
2000-2007-0025Transfarelvmoen
2000-1981-0022Transfarelvstrand
2000-1999-0008Tverrelvdalen
2000-2001-0024Tverrelvdalen Naturreservat
2000-1947-00B4Vestre Tverelvdal
2000-1947-00A5Østre Tverrelvdal