Jordskiftesaker på gnr: 38/73

SaksnrSaksnavn
2000-1965-0013Bakkelg
2000-1988-0006MAHEINEKENTA, GNR. 38
2000-1999-0008Tverrelvdalen
2000-1947-00A5Østre Tverrelvdal