Jordskiftesaker på gnr: 39

SaksnrSaksnavn
2000-1987-0016ASPEMOEN, GNR. 39
2000-1955-0015Amtmannsneset
2000-1977-0008Bakkemo
2000-1947-00A6Nedre,s.og n.Trangtfardal
2000-1970-0001Rafnes
2000-1996-0002Rafsnesbugten
2000-1947-00A1Søndre og nordre Rafsbotn
2000-2007-0025Transfarelvmoen