Jordskiftesaker på gnr: 40/21

SaksnrSaksnavn
2000-1947-00A1Søndre og nordre Rafsbotn