Jordskiftesaker på gnr: 40/72

SaksnrSaksnavn
2000-1978-0012Gnr. 40 og 42
2000-1947-00A1Søndre og nordre Rafsbotn