Jordskiftesaker på gnr: 42

SaksnrSaksnavn
2000-1978-0012Gnr. 40 og 42
2000-1977-0018Gnr. 42
2000-1978-0015Mosenesbukten
2000-1998-0006Store Bekkarfjord
2000-1947-00A1Søndre og nordre Rafsbotn