Jordskiftesaker på gnr: 42/5

SaksnrSaksnavn
2000-1998-0006Store Bekkarfjord
2000-1947-00A1Søndre og nordre Rafsbotn