Jordskiftesaker på gnr: 42/25

SaksnrSaksnavn
2000-1947-00A1Søndre og nordre Rafsbotn