Jordskiftesaker på gnr: 46/1

SaksnrSaksnavn
2000-1967-0003Fjellheia
2000-2011-0028Krokelvosen naturreservat
2000-2009-0023Leirbotndalen naturreservat
2000-1972-0013Matr. nr 84
2000-1995-0030Ura