Jordskiftesaker på gnr: 46/28

SaksnrSaksnavn
2000-1972-0013Matr. nr 84