Jordskiftesaker på gnr: 48/23

SaksnrSaksnavn
2000-1994-0005KORSNESODDEN GNR. 48
2000-2014-0030Korsnes
2000-1950-00A3Korsnestangen