Jordskiftesaker på gnr: 49/196

SaksnrSaksnavn
2000-1998-0006Store Bekkarfjord