Jordskiftesaker på gnr: 49/202

SaksnrSaksnavn
2000-1998-0006Store Bekkarfjord