Jordskiftesaker på gnr: 50/72

SaksnrSaksnavn
2000-1998-0006Store Bekkarfjord