Jordskiftesaker på gnr: 16/85

SaksnrSaksnavn
2000-1983-0005Søndre Løksletten
2000-1987-0007Søndre Løksletten