Jordskiftesaker på gnr: 7/10

SaksnrSaksnavn
2000-1977-0027Matr. nr. 56