Jordskiftesaker på gnr: 7/24

SaksnrSaksnavn
2000-1977-0027Matr. nr. 56