Jordskiftesaker på gnr: 24/1

SaksnrSaksnavn
2000-1977-0020Matr.nr. 6/8 og 6/15.