Jordskiftesaker på gnr: 33/7

SaksnrSaksnavn
2000-1977-0025Matr.nr.4.