Jordskiftesaker på gnr: 2

SaksnrSaksnavn
2000-1959-0017Elvebakken
2000-1984-0005Mehamn oppmudringsområde
2000-1974-0003Olabakken m.fl.